Kry Mühendislik

MEVCUT BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRLİLMESİ

1. TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE DEĞERLENDİRME

Bu yönetmeliğe göre yapı sahibi her istekli , binasının deprem etkisi altında nasıl davranacağını tespiti için konusunda uzmanlaşmış bir mühendislik bürosuna müracat ederek tatkikini yaptırabilir.
Oldukça karmaşık net sonuçlara yakın değerlerle uzman mühendis yapıyı bilgisayar ortamında modelleyerek  gerekli hallerde yapıdan numuneler alarak yapı hakkındaki raporunu hazırlayabilir.
Sanılanın aksine raporun hiçbir bağlayıcılığı yoktur.  Yapınız deprem yüklerini karşılamasa bile yani riskli yapıdır dense bile yapınızı güçlendirme ya da yıkma söz konusu değildir. Hiçbir yaptırımı yoktur. Herhangi bir kuruma raporunuz gönderilmez.

Siz yapınızın deprem testini kendi güvenliğiniz için yaptırmış olursunuz.

Binanızın yapımı projesine göre tamamlandıktan sonra ilaveler yapılmış iş yerleri için çeşitli değişikler yapılmış olabilir. Bu tadilatların deprem davranışını nasıl etkilediğini öğrenmek için de bu testi yaptırabilirsiniz.

Binanızın zemin etkilerinden dolayı oturmalar meydana gelmiş ise  yaptıracağınız bu analizlr binanızdaki bu oturmaların miktarını izin verilen sınırlar içinde kalıp kalmadığı tespit edilebilir. Bu oturmalardan kaynaklanan yapıdaki deprem davranışlarının analizi de yapılmalıdır.

Binanızın yapım yılındaki mevcut yönetmelere uygun yapılsa bile zaman içindeki yorulmalarla binadaki titreşim periyodundaki değişimler yapının deprem altındaki davranışını etkileyecektir. Yapılacak analizle bu değerler kontrol edilmelidir.

2. 6306 SAYILI KANUNA GÖRE RİSKLİ BİNA TESPİTİ

Bu yönetmeliğin amacı Kentsel dönüşümle  yapınızın yenilenmesi için yapınızın riskli bina olduğunun kanıtlanmasıdır. Amaç  binanızın sağlam olduğunun değil riskli olduğunun kanıtlanmasıdır. Başvuruların hemen hemen hepsinde sonuç riskli yapı çıkması şeklindedir. Bakanlıkça önceden belirlenen mühendislik bürolarında bu analiz yapılır ve Yasal bağlayıcılığı vardır. Binanız riskli yapı ilanı gerekli kurumlara bildirilir. Tapu kaydına işlenir, tahliyesi hemen istenir ,  güçlendirme veya yıkım işlemi belirli zaman içerisinde yapılması zorunludur. Daha basit hesap yöntemiyle analiz yapılır.

Daha çok yenilenmesine önceden karar verilmiş  amacın binanın yenilenmesi olduğu için riskli bina çıkma olasılığı yüksek olan binalarda uygulanır.

Yasal bağlayıcılığı olduğu için insanlar tüm tetkiklerde bina riskli çıkarsa tahliye etmek zorunda kalacağı için diğer  yönetmeliklerdeki kontrolünden de uzak durmaktadır.

3. YEREL YÖNETİMLERİN ENVANTER İÇİN  HAZIRLADIĞI HIZLI DEĞERLENDİRME

Yerel yönetimlerin önceden ruhsatlandırılmış ya da kaçak olarak yapılıp imar aflarıyla halen kullanılmakta olan binar için olası afetlerdeki risk potansiyelini belirlemek  ; Acil durum eylem planları , arama kurtarma planları ve yeniden inşaa süreçlerinde kullanmak üzere veriye ihtiyaç vardır.

Kontrolsüz yapılaşma imar afları ve yapı sağlığı takibi almamış binaların tek tek kontrol edilerek veri toplamak oldukça güç zaman alıcı maddi zorluklar ve yetişmiş insan gücünde sayıca ve nitelikçe azlık bunu yapmanın imkansız olduğunu göstermektedir.

Yapı envanterinin genelde 10 kattan düşük ve betonarme çerceveli sistemlerle yapıldığı bilindiğinden bu tür yapıların daha kolay bir metodla ( PENA TESTİ GİBİ ) incelenip kayıt tutmak amacıyla yapı performans değerlendirmeleri yapılabilmektedir.

Oldukça basit analizlerle yaklaşık sonuçlarla değerlendirmeler yapılır. Envanter kayıt için kullanılır ve Yasal bağlayıcılığı yoktur.
 
  MEVCUT BİNA  DEĞERLENDİRME
TBDY GÖRE ANALİZ 6036 KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI YEREL YÖNETİMLER
BAKANLIKÇA YETKİLENDİRME û ü û
YASAL BAĞLAYICILIK û ü û
KAPSAMLI ANALİZ VE PERFORMANS DÜZEYİ BELİRLEME ü û û
BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÖN RAPOR û û ü
TÜM YAPILAR İÇİN UYGULANABİLİR   ü ü û
                           

 
docxfilePDF