Kry Mühendislik

YAPI SAĞLIĞI İZLEME MERKEZİ

Yapı Sağlığı izlemenin nedenleri
 • Yapının durum tespiti
 • Proje dışı imalatların yapı sistemine etkisinin tespit edilmesi
 • Yapıda oturmaların tespiti ve deprem davranışına etkisi
 • Yapı zemin ilişkisinin kurulması Zemin parametrelerinin yapıdaki etkilerinin belirlenmesi
 • Çevresel faktörlerin yapıdaki etkileşiminin tespiti
 • Yorulma etkisiyle malzemelerdeki dayanım kaybının yapı davranışına etkisinin tayin edilmesi
 • Deprem performans hedefindeki gerçekçi tespitlerin yapılabilmesi
 • Güçlendirme gerekli ise en net veri kaynağına ulaşılabilmesi
 • İmalat esnasında yaşanmış hataların yapı davranışına etkisinin tespit edilmesi
 • Meydana gelen deprem etkilerinin anlık tespiti
 • Kurumların bina envanterine ve olası afet seneryoları için hazır veri kaynağının oluşturulması
 • Deprem sonrası oluşabilecek hasarların kısa zamanda ve eksiksiz tespiti ve hızlı reaksiyon alınması
 • Meydana gelebilecek yıkımlarda hızlı veri akışının sağlanması Acildurum planları ve arama kurtarma çalışmlarında hızlı reaksiyon ve ablık bildirimlerin sağlanabilmesi
Sistem Nasıl Çalışıyor
 • Öncelikle binaya mikro ölçekte ivme ölçerler yerleştirilerek veri akışı mikro titreşimleri kayıt altına alarak algoritma oluşturulur.  Toplanan bu gerçek veriler akedemik düzeyde indelenerek binanın doğal titreşim periyodu belirlenir. Bu periyod aynı zamanda binanın oturduğu zemin periyodla da kıyaslanarak olabilecek büyük depremde binanın nasıl bir yüke maruz kalacağı hesaplanarak bina sistemi modellenip Tam performans seviyesi tespit edilir.
 • Aynı zamanda katlar arası ötelenmeleri binanın mod şekilleri belirlenir ve binanın dinamik kimliği tespit edilmiş olur.
 • Bu veriler 7/24 takip edilerek binada meydana gelen oturmalar, tadilatlar , bina yakınındaki büyük çalışmalar ve binada ki yorulmalar binadaki verileri ne kadar etkilediği anlık olarak takip edilebilmektedir.
 
    HİZMET MODÜLLERİ  
     
     
               
  YENİ YAPI SATİK PROJE MEVCUT BİNA PERFORMANSI ANALİZİ  YERİNDE ÖLÇ VE MODELLEME İLE PER. BELİRLEME PERİYODİK KONTROL SÜREKLİ İZLEM 7/24 GÜÇLENDİRME / TAVSİYE
MODÜL 1 ü          
MODÜL 2 ü   ü      
MODÜL 3 ü   ü ü    
MODÜL 4 ü   ü ü ü  
MODÜL 5   ü        
MODÜL 6   ü ü      
MODÜL 7   ü ü ü    
MODÜL 8   ü ü ü ü  
MODÜL 9     ü      
MODÜL 10     ü ü    
MODÜL 11     ü ü ü  
docxfilePDF