Kry Mühendislik

YENİ NESİL YAPISAL TASARIM


Siz kaç kilo taşıyabilirsiniz ?
50kg-60kg-70kg belki de 100kg.
Bunlar kaldırabileceğiniz yükler mi ?
Taşıyabileceğiniz yükler mi ?
Bu yükü taşırken normal hayatınıza devam edebilir misiniz ?
Peki bu yükü ne kadar sürede taşıyabilirsiniz ?
bu yükü taşırken yapmanız gereken başka işler var mı ?

İşte geneleksel hesap yöntemleri  ilk soruya doğru cevabı verebilse de diğer sorulara ya cevap veremiyor ya da yaklaşık olarak istatistiksel manada  çözümler üretebiliryordu. Gelişen hesap yöntemleri, yapının servis ömrü boyunca maruz kaldığı yüklemelere  karşı gösterdiği tüm davranışlar yapının tüm elemanlarınca nasıl bir etkiyle karşı karşıya kaldığını tespit edebiliyor ve tasarımlarımızı buna göre yapmamıza olanak sağlıyor.

 1. PERFORMANSA DAYALI YAPI TASARIMI NEDİR ?
  Yapınızın servis ömrü boyunca maruz kalabileceği en kritik yük kombinasyonundaki  gösterdiği başarım seviyesi binanızın performans hedefidir.
 2. KESİNTİSİZ KULLANIM (KK)
   
  Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında yapısal hasarın meydana gelmediği veya hasarın ihmal edilebilir ölçüde kaldığı duruma karşı gelmektedir.
 3. SINIRLI HASAR (SH) 
  Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında sınırlı düzeyde hasarın meydana geldiği, diğer deyişle doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı hasar düzeyine karşı gelmektedir.
 4. KONTROLLÜ HASAR (KH)
  Bu performans düzeyi, can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan hasar düzeyine karşı gelmektedir.
 5. GÖÇMENİN ÖNLENMSİ (GÖ)
  Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında ileri düzeyde ağır hasarın meydana geldiği göçme öncesi duruma karşı gelmektedir. Binanın kısmen veya tamamen göçmesi önlenmiştir
Performans Hedefini Kim Neye Göre Belirler ?

Yapı sahibi ve tasarımcı arasında belirlenmiş bir hedef yok ise yönetmelikte belirlenen minumum kriterler dikkate alınarak çözümleme yapılır.
Eğer binanız yüksek bina değil ise olası bir deprem durumunda binanız kontrollü hasar performans hedefiyle tasarlanır. Yapınız kuvvetli yerdeğiştirmelere maruz kalarak yapısal olmayan elemanlar ciddi hasar görerek depremi atlatması beklenir.
Yapınızın deprem etkisi altında  göstereceği performans hedefi  seçilebilecek bir hedef düzeyi olduğu çok iyi bilinmelidir.
Yapınızın kullanım amacı, yapınız mali değeri, hasar gören binanın hasar masrafının kullanamama süresindeki mali kayıpla toplamı , depremden hemen sonra kullanma isteği, yapılan güçlendirme çalışmlarından sonra kullanım korkusu gibi kriterler  "İleri performans " hedeflerini gözetlememiz gerektiğini göstermiştir.

BİNA PERFORMANS HEDEFİNİ ARTIRMAK BİZ NELER YAPIYORUZ ?


Yönetmeliklerin gösterdiği minumum hedeflerle çözüm yaptıktan sonra performans değerlendirmesi yapıyor performans hedefleri bir üst ileri hedefe taşıyoruz.
Hatta bununla yetinmeyip eleman bazındaki tüm hedefleri gözeterek beklentinin üzerinde bir yüklemeye maruz kalabilme ihtimaline karşı sınır değer hedeflerini yüksek tutuyoruz
Olası depremden yapınızın nasıl hareket edeceğiniz önceden belirliyor ve similasyonla görmenizi sağlıyoruz. Hatta eleman bazında yapınızdaki hangi elemanların nasıl zorlanacağını  tespit ediyor ve size raporluyoruz.
Önerimiz kendinize ait bir bina yapıyor iseniz mutlaka statik tasarımcınızdan bu konu hakkında detaylı bilgi isteyiniz. Hatta önceden yapılmış bir gayrimenkul alıyor iseniz müteahhitinden performans analiz raporunu isteyiniz . Sizin bu istedğiniz daha iyi yapı yapmasına sebep olacaktır.


 
docxfilePDF